'Mt. Samgak'에 해당되는 글 35건

 1. 2013.02.24 일출
 2. 2013.02.22 북한산#28
 3. 2013.02.22 북한산#30 (1)
 4. 2013.02.22 북한산의 가을
 5. 2013.02.20 북한산#31 (1)

일출

|

NIKON CORPORATION | NIKON D300 | Aperture priority | Pattern | 1/2sec | F/14.0 | -0.33 EV | 13.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2010:07:28 05:38:47

'Mt. Samgak' 카테고리의 다른 글

북한산  (0) 2013.02.25
여명  (0) 2013.02.24
일출  (0) 2013.02.24
북한산#28  (0) 2013.02.22
북한산#30  (1) 2013.02.22
북한산의 가을  (0) 2013.02.22
Trackback 0 And Comment 0

북한산#28

|

NIKON CORPORATION | NIKON D800 | Aperture priority | Pattern | 2sec | F/11.0 | -1.67 EV | 16.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2012:07:07 05:00:29

 

 

 

NIKON CORPORATION | NIKON D800 | Manual | Pattern | 95sec | F/11.0 | +0.33 EV | 16.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2012:07:07 04:40:58

 

 

 

NIKON CORPORATION | NIKON D800 | Aperture priority | Pattern | 1sec | F/11.0 | -1.00 EV | 20.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2012:07:07 05:08:27

 

 

 

NIKON CORPORATION | NIKON D800 | Aperture priority | Pattern | 1/80sec | F/11.0 | -0.33 EV | 16.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2012:07:07 06:16:37

 

 

NIKON CORPORATION | NIKON D800 | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/11.0 | -0.33 EV | 16.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2012:07:07 06:17:14

'Mt. Samgak' 카테고리의 다른 글

여명  (0) 2013.02.24
일출  (0) 2013.02.24
북한산#28  (0) 2013.02.22
북한산#30  (1) 2013.02.22
북한산의 가을  (0) 2013.02.22
북한산#31  (1) 2013.02.20
Trackback 0 And Comment 0

북한산#30

|

NIKON CORPORATION | NIKON D800 | Aperture priority | Pattern | 1/20sec | F/11.0 | +0.33 EV | 16.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2012:07:29 08:54:05

 

 

 

NIKON CORPORATION | NIKON D800 | Aperture priority | Pattern | 1/8sec | F/20.0 | +0.33 EV | 23.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2012:07:29 08:42:28

 

 

 

NIKON CORPORATION | NIKON D800 | Aperture priority | Pattern | 1/200sec | F/11.0 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2012:07:29 09:27:15

'Mt. Samgak' 카테고리의 다른 글

여명  (0) 2013.02.24
일출  (0) 2013.02.24
북한산#28  (0) 2013.02.22
북한산#30  (1) 2013.02.22
북한산의 가을  (0) 2013.02.22
북한산#31  (1) 2013.02.20
Trackback 0 And Comment 1
 1. 2015.05.08 18:50 address edit & del reply

  비밀댓글입니다

북한산의 가을

|

 

'Mt. Samgak' 카테고리의 다른 글

여명  (0) 2013.02.24
일출  (0) 2013.02.24
북한산#28  (0) 2013.02.22
북한산#30  (1) 2013.02.22
북한산의 가을  (0) 2013.02.22
북한산#31  (1) 2013.02.20
Trackback 0 And Comment 0

북한산#31

|

NIKON CORPORATION | NIKON D800 | Aperture priority | Pattern | 1/25sec | F/11.0 | +0.33 EV | 16.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2012:08:14 06:15:52

구름이 좋았던 북한산의 여름,,,

'Mt. Samgak' 카테고리의 다른 글

여명  (0) 2013.02.24
일출  (0) 2013.02.24
북한산#28  (0) 2013.02.22
북한산#30  (1) 2013.02.22
북한산의 가을  (0) 2013.02.22
북한산#31  (1) 2013.02.20
Trackback 0 And Comment 1
 1. 견우™ 2013.02.20 18:43 신고 address edit & del reply

  이 사진은 정말 대박입니다.....자주 와서 보게 되네요///

prev | 1 | 2 | 3 | 4 | next